Terug

Gemeente Veldhoven start met Emprover Ox

Gepubliceerd op 23 december 2023

De medewerkers van Gemeente Velhoven werken voor het welzijn en geluk van ruim 45.000 inwoners. Inwoners, bedrijven en organisaties rekenen op hen. Dat is nog niet zo gemakkelijk wanneer je dagelijks moet balanceren met mensen en middelen tussen verschillende belangen binnen de gemeente alsook de landelijke verplichtingen.

 Frank Visser, coördinator van het cluster Werk & Inkomen was begin 2022 op zoek naar een betere structuur en planning: ‘Na een eerste kennismaking met Emprover zijn wij met het team Kwaliteit gestart met een 3-maandelijks ritme en vastlegging in Excel. Dat bracht al wat, maar je mist toch een stok achter de deur, het overzicht, de zichtbaarheid en de handvatten die nodig zijn om prioriteiten te stellen. Daarnaast willen we zichtbaar in control zijn, en direct kunnen (laten) zien hoe het loopt, ook ten opzichte van ambities van cluster W&I én het bestuur’.

Deze maand is team Kwaliteit gestart met pilot waarbij vanaf januari de nieuwe versie van Emprover, volledig geïntegreerd met Microsoft 365 gebruikt gaat worden. ‘Toen we startten met plannen kwamen wij tot meer dan 60 resultaten. Na goed en anders prioriteren hebben we dat aantal al kunnen terugbrengen tot 20 concrete resultaten voor de komende periode. Dit geeft rust en focus.’, aldus Frank Visser.

Jan Nouwens van Emprover: ‘Wij zijn erg dankbaar voor het vertrouwen vanuit Gemeente Veldhoven. Eigenlijk past een middelgrote gemeente als Veldhoven uitstekend bij ons concept. Er wordt veel gevraagd vanuit de landelijke politiek, maar ook bestuurlijk is er voor deze organisaties relatief veel zijwind te verwachten. Daarbij zijn de middelen beperkt en wordt van collega’s verwacht dat ze op meerdere manieren inzetbaar zijn. Dan is het belangrijk dat je vanuit een zichtbare structuur werkt en goed uitlegbaar prioriteiten kan stellen. Klein starten met ons concept is dan een hele waardevolle eerste stap.’

Met Emprover stijgt het lerend vermogen van organisaties. Teams leren resultaatgericht plannen, vergaderen en reflecteren zodat ze continu groeien in hun professionaliteit. Emprover helpt deze teams om nieuwe werkvormen eigen te maken. Daarnaast wordt de verbinding tussen het werk en de bestuurlijke agenda zichtbaar, wat een alternatieve dynamiek voor de bureaucratische planning- en control cyclus mogelijk maakt. Dit leidt tot meer wendbaarheid, betrokkenheid een hogere productiviteit en werkgeluk.