In 2015 was Jan Nouwens werkzaam als teamleider bij een SharePoint consultancy team. Op regelmatige tweewekelijkse basis bezochten ze klanten om problemen op te lossen die waren geïdentificeerd vanuit een centrale lijst. Het leveren van zichtbare resultaten leidde tot groot enthousiasme bij de klanten en liet de collega's voldaan naar huis gaan. Overtuigd van de eenvoud van dit proces, ontstond het idee om organisaties te ondersteunen bij het digitaal implementeren van dit proces. Het ontwikkelde prototype van Emprover kreeg al snel steun van twee organisaties, waardoor de start gemaakt kon worden.

De verdere ontwikkeling van Emprover is altijd gericht geweest op de behoeften van haar klanten, maar is gebaseerd op enkele leidende principes;

Lerend organiseren
Traditionele organisatieprincipes gaan uit van het scheiden van denkers en doeners. Hierdoor worden de feedback-loops te lang, wat leidt tot het (onnodig) bouwen van normen en systemen. In tegenstelling tot ‘belerend’ organiseren gaat men bij Lerend organiseren uit van cyclisch, werkenderwijs leren waarin team dicht bij hun gedeelde ambities continu groeien in hun volwassenheid en effectiviteit.

Prof. André Wierdsma heeft zijn carrière gewijd aan het ontleden, concretiseren en uitdragen van de principes van Lerend organiseren. Wanneer deze worden toegepast zal naast een beter werkzaam leven voor velen, ook veel doelmatiger en zinvoller worden gewerkt. Het werk van André Wierdsma is sinds 2016 de grootste bron van inspiratie voor de doorontwikkeling van Emprover. Sindsdien is André Wierdsma ook betrokken als ambassadeur van Emprover, dat volgens hem ‘handjes en voetjes’ geeft aan zijn principes.

Sneller kunnen inspelen op situaties (Agile)
In een sterk veranderende wereld is de wendbaarheid van (teams in) organisaties belangrijker dan ooit. Door teams te sturen in het cyclisch plannen, doen, reflecteren en leren kunnen zij snel inspelen op situaties. Hierdoor neemt de rust en voorspelbaarheid sterk toe. Dit stelt hen vervolgens in staat om beschikbare middelen beter te benutten en de relatie met opdrachtgevers te versterken.

Een gemotiveerd werkzaam leven
Ieder leven wordt gedreven door motivatie én creatieve, constructieve gedachten van een andere wereld. Helaas zijn sommige organisaties zó verdraaid dat een groot deel van de medewerkers mentaal gepensioneerd hun werk uitvoeren. Wij vinden dit een groot verlies van potentieel. Iedere professional zou gedurende zijn werkzame leven te zijn afgestemd op gedeelde ambities met zijn directe collega’s. Zo ontstaat er zingeving en de mogelijkheid om persoonlijk en erkend het persoonlijk talent te blijven ontwikkelen. In Emprover motiveren wij teams om het gevraagde werk te valideren aan de gedeelde teamambities.

Administratieve verlichting
Doordat de techniek én een logische structuur voor werkoverleg ontbrak is er teveel registratielast opgebouwd. Als teams met Emprover werken, merken ze dat ze (bijna) alléén tijdens hun overleg wijzigingen doorvoeren. Hierdoor hoeft men géén notulen te maken of (excel-)bestanden meer bij te werken.

Bijkomend voordeel is wél dat het werk, de ambities én de bestuurlijke agenda verbonden raken. Hierdoor kan men vanuit de eigen rol direct zien hoe het ervoor staat. Met de integratie van kunstmatige intelligentie nemen we bovendien een groot deel van de registratielast bij de professionals weg door bestuurlijke voorzetteksten te genereren. Dit kan enkel en alleen omdat onze datastructuur uitstekend aansluit bij de klantorganisatie.

Aversie tegen traditioneel advieswerk
Een traditioneel adviseur deelt zijn methodische kennis op uurbasis. Dat kan erg leerzaam zijn, maar veel te vaak, zakt de opleving als een kaartenhuis in elkaar wanneer de adviseur uit beeld is. De waan van de dag is eenvoudigweg te sterk. Nieuw gedrag kan het beste 'werkenderwijs' eigen worden gemaak én kost tijd. Uw mensen moeten het uiteindelijk toch zelf doen. Wij helpen teams opstarten een beperkt aantal declarabele uren, waarna de digitale werkvormen u écht gaan helpen in de samenwerking.

'Het sturende karakter van de digitale werkvormen maakt Emprover uniek. Teams die de werkvorm nog aan het leren zijn, worden op een prettige manier door het systeem gestuurd om de methode eigen te maken.'
Eline Kooijman - Waterschap Aa en Maas

Moet je Agile of Lean werken met Emprover Ox?

Nee, dat hoeft zeker niet! Emprover Ox kent een universele datastructuur die aansluit bij verschillende samenwerkingsvormen, zoals Lean, Agile, Scrum, Agile Portfolio Management, Projectteams en Opgavegericht werken. Met recht mag je Emprover Ox een multi-methodisch platform noemen, waardoor ieder team zijn of haar eigen manier van plannen, voortgangsoverleg, reflectie en leren kiest.

Is begeleiding belangrijk bij het opstarten?

Als je als team al goed gewend bent met de werkvorm, is begeleiding natuurlijk niet vereist. Echter, als je als team een stap wil zetten, zowel op de focus (inhoudelijk) als het werkproces (methodisch) is het verstandig dit wél te laten begeleiden. In tegenstelling tot traditioneel advieswerk besteden wij na de ambitie- en resultatensessie slechts enkele uurtjes om jullie zelfstandig te laten werken met de tool. We blijven er wél langere tijd bij zodat je een persoonlijk aanspreekpunt behoud. Sommige van onze klanten hebben deze rol intern belegd, nadat enkele teams met ons gezamenlijk zijn opgestart.